Pomoc dla

Kryzys ekonomiczny w Polsce trwa już kilka lat i wielu wybitnych ekonomistów stara się znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Jedną z gałęzi bankowości w Polsce są kredyty w obcych walutach, a najpopularniejsze to te we franku szwajcarskim. Wielu klientów indywidualnych i firm zaciągnęło tego typu kredyt ze względu na dużo mniejsze oprocentowanie – konkurencyjne do ofert […]

Co oferuje kancelaria prawnicza?

Pomoc prawna zależy od tego, co prawnicy mogą zaoferować, aby zaspokoić „potrzeby prawne” osób, które zidentyfikowali jako biedne, marginalizowane lub dyskryminowane. Według Francisa Regana świadczenie pomocy prawnej jest podyktowane podażą, a nie popytem, ​​co prowadzi do znacznych rozbieżności między przepisami spełniającymi dostrzegane potrzeby a faktycznym popytem. Inicjatywy związane z obsługą prawną, takie jak mediacje sąsiedzkie […]